Informace k pochodu

sobota 4. května (Praha – Unhošť)

REGISTRACE      8.30–9.30 u Loretánské zahrady, Loretánská 12, Praha 1 – Hradčany

9.30 start u domu Alice G. Masarykové, Loretánská 13, Praha 1 – Hradčany (1) odtud směrem k poutnímu kostelu Panny Marie Vítězné poblíž dějiště bitvy na Bílé hoře (2) s možností prohlídky kláštera, který dnes obývá komunita sester benediktinek.
Další cesta nás povede přes Řepy kolem kláštera kongregace  Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (3), založeného v polovině 19. století řeholním společenstvím na ochranu nejpotřebnějších. Dnes slouží jako domov pro seniory a část jako ženská věznice. Odtud se vydáme k litovickým rybníkům (4), kde si můžete odpočinout v krásných zákoutích u břehů rybníků a ve stínu stromů a zastavit se u nedaleké sýpky, původně gotické tvrze Litovice (5). Dále půjdeme polní cestou lemovanou křížovou cestou (6) ke klášteru Hájek (7), poutnímu areálu se zahradou a loretánskou kaplí. Naproti klášteru je možnost jednoduchého občerstvení v hostinci U Hamouzů (8). Poslední část cesty nás vede k cíli, k sokolovně tělovýchovné jednoty v Unhošti. (9). Komu síly vystačí, může ještě navštívit Melicharovo vlastivědné  muzeum v Unhošti.

neděle 5. května (Unhošť – Lány)

REGISTRACE     8.30–9.30 u sokolovny v Unhošti , předání „pasu pochodu“ na záznamy návštěvy stanovišť ČČK

9.30 (9) start u TJ Sokol v Unhošti. Cestou do Lán minete Suchý mlýn, Proškův mlýn a Roučmídův (Podlipský) mlýn a Pokorného mlýn. Pokusíme se pro Vás také zajisti prohlídku bunkru A-4/51/A-200Y (10), který je unikátní svým umístěním pod silnicí.

13.-16.00 Rodinný den v lese před Lány (stanoviště s aktivitami ČČK) (11) Na děti se těší nezbedná Elis. Nezapomeňte si do „pasu pochodu“ dát potvrdit návštěvu stanoviště!

18.00 zakončení v Lánech, u Muzea Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže, č. p. 200 (12), pro zájemce prohlídka síně s odborným výkladem o životě Alice G. Masarykové, dceři prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka.

NA CESTU svačinu, pití, (v případě přespání karimatku a spacák), určitě dobré boty a ještě lepší náladu

OBTÍŽNOST POCHODU nízká až střední, schůdná i pro rodiče s dětmi a kočárky

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK - STARTOVNÉ: (platba na místě pouze v hotovosti)

dvoudenní: 400,- Kč (v ceně startovní balíček, sobotní večeře, ubytování)
jednodenní: 200,- Kč (v ceně startovní balíček, sobotní večeře)
děti do 10 let zdarmač