Informace k pochodu

Informace k pochodu

sobota 4. května (Praha – Unhošť)

23 km

REGISTRACE      8.309.30 u Loretánské zahrady, Loretánská 12, Praha 1 – Hradčany

9.30 start u domu Alice G. Masarykové, Loretánská 13, Praha 1 – Hradčany (1) odtud směrem k poutnímu kostelu Panny Marie Vítězné poblíž dějiště bitvy na Bílé hoře (2) s možností prohlídky kláštera, který dnes obývá komunita sester benediktinek.
Dále půjdeme přes Řepy kolem kláštera kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, založeného v polovině 19. století řeholním společenstvím na ochranu nejpotřebnějších (3). U litovických rybníků si můžete odpočinout ve stínu stromů u rybníků (4). Následuje nedaleká sýpka, původně gotická tvrz Litovice (5). Poté půjdeme polní cestou lemovanou křížovou cestou (6) až ke klášteru Hájek, poutnímu areálu se zahradou a loretánskou kaplí (7). Naproti klášteru je možnost jednoduchého občerstvení v hostinci U Hamouzů (8). Poslední část cesty nás vede k cíli, k sokolovně tělovýchovné jednoty v Unhošti (9). Komu síly vystačí, může navštívit Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti (10).

neděle 5. května (Unhošť – Lány)

21 km

REGISTRACE     8.30 – 9.30 u sokolovny v Unhošti, předání „pasu pochodu“ na záznamy návštěvy stanovišť ČČK

9.30 start u TJ Sokol v Unhošti (11). Po cestě mIneme Suchý mlýn, Proškův mlýn a Roučmídův (Podlipský) mlýn a Pokorného mlýn (12). Dále dojdeme a prohlédneme si bunkr A-4/51/A-200Y, který je unikátní umístěním pod silnicí (13). Pokračujeme směrem na Lány.

13.00–16.00 v lese před Lány probíhá Rodinný den se stanovišti s aktivitami ČČK (14)Nezapomeňte si do „pasu pochodu“ dát potvrdit návštěvu stanovišť!

Cíl nás po té čeká po projití Lán Muzea Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže, č. p. 200, Lány (15) s možností prohlídky s výkladem.

18.00 zakončení pochodu u muzea a společná pieta u hrobu Alice G. Masarykové

Po celou dobu pochodu je zajištěn zdravotní dozor a auto.

dvoudenní: 400,- Kč (v ceně startovní balíček, sobotní večeře, ubytování)
jednodenní: 200,- Kč (v ceně startovní balíček, sobotní večeře)
děti do 10 let zdarma